Google Maps thêm biểu tượng cảm xúc cho địa điểm yêu thích

Thứ tư, 20/09/2023 - 13:13

Google cho biết, nhờ có bản cập nhật mới cho ứng dụng, người dùng có thể tùy chỉnh các địa điểm đã lưu bằng biểu tượng cảm xúc để giúp tìm thấy các địa điểm yêu thích của mình nhanh hơn.

mục lục Mục lục

mục lục

Google Maps vừa thêm tính năng tùy chỉnh các địa điểm đã lưu bằng biểu tượng cảm xúc để giúp tìm kiếm chúng nhanh hơn.

 

Với ứng dụng Google Maps, người dùng có thể nhấn vào tab Đã lưu ở cuối màn hình để tạo danh sách các địa điểm muốn đến, hoặc các địa điểm yêu thích.

 

Tính năng này sẽ không hoạt động với các danh sách mặc định đi kèm với Google Maps, chẳng hạn như "Muốn đi", "Địa điểm yêu thích", "Kế hoạch du lịch", "Được gắn nhãn" và "Địa điểm được gắn dấu sao".