Hùng Hậu phát hành 11 triệu cổ phiếu để tăng gấp đôi vốn điều lệ

Thứ bảy, 07/01/2017 | 16:59

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu (MCK: SJ1) sẽ phát hành tối đa 11 triệu cổ phiếu với giá 13.000 đồng/cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 215 tỉ đồng.

SJ1 vừa gửi văn bản lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để báo cáo về kết quả Đại hội cổ đông thường niên, thông qua kế hoạch kinh doanh niên độ 1/10/2016 đến ngày 30/9/2017.

Theo đó, SJ1 đặt chỉ tiêu doanh thu thuần 1.149 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế là 51 tỉ đồng. Cổ đông sẽ được chia cổ tức ở mức 17%.

So với niên độ trước, từ ngày 1/1/2016 đến 30/9/2016 thì niên độ này cả doanh thu thuần, lợi nhuận trước thuế và cổ tức đều tăng rất mạnh. Cụ thể, ở niên độ trước, SJ1 đạt doanh thu thuần gần 537 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 19 tỉ đồng và cổ tức 12% bằng tiền mặt và cổ phiếu.

Đại hội cổ đông thường niên của SJ1 cũng quyết định sẽ phát hành tối đa 11 triệu cổ phiếu để tăng vốn lên 215 tỉ đồng. Trong đó, SJ1 dành 627.261 cổ phiếu để trả cổ tức, còn lại hơn 10 triệu cổ phiếu sẽ chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá 13.000 đồng/cổ phiếu.

Đại hội cổ đông thường niên SJ1 quyết định tăng vốn điều lệ lên gấp đôi

Hiện tại, vốn điều lệ của SJ1 là gần 104,6 tỉ đồng. Vốn điều lệ dự kiến tăng thông qua việc phát hành 10.455.371 cổ phiếu là gần 111 tỉ đồng. Mục đích của việc phát hành hơn 10 triệu cổ phiếu là để bổ sung vốn lưu động. Việc tăng vốn điều lệ sẽ được thực hiện trong quý I. Sau khi phát hành cổ phiếu, vốn điều lệ của SJ1 sẽ tăng gấp đôi.

Ngoài ra, cổ đông SJ1 cũng thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016. Cụ thể, trong 19 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2016 sẽ chia cho quỹ phúc lợi gần 968 triệu đồng, quỹ đầu tư phát triển gần 2 tỉ đồng.

Thù lao hội đồng quản trị và ban kiểm soát gần 968 triệu đồng, thưởng cho ban giám đốc và cán bộ chủ chốt hơn 580 triệu đồng. Lợi nhuận còn lại để chuyển qua năm 2017 là 2,358 tỉ đồng và 12,545 tỉ đồng để chia cổ tức cho cổ đông.

Hồi cuối tháng 10, Báo cáo tài chính quý III năm 2016 của SJ1 cho thấy, lũy kế 9 tháng đầu năm 2016 SJ1 lãi ròng hơn 19 tỉ đồng, cao gấp 2 lần cùng kỳ năm 2015. Doanh thu thuần đạt gần 261 đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí SJ1 lãi ròng gần 11 tỉ đồng. Đây là mức lãi cao nhất mà doanh nghiệp này đạt được kể từ khi niêm yết vào tháng 6/2009. Nguyên nhân lợi nhuận tăng trưởng của SJ1 là do doanh thu tăng và cơ cấu bán hàng khác nhau.

Trước đó, Hội đồng quản trị SJ1 đã thông qua nghị quyết về việc tham gia góp vốn thành lập hai công ty với tổng giá trị vốn góp là 34 tỉ đồng. Cụ thể, SJ1 sẽ góp 25 tỉ đồng thành lập Công ty TNHH Rau quả Hùng Hậu và 9 tỉ đồng lập Công ty TNHH Nha Mân. SJ1 cũng góp gần 31 tỉ đồng thành lập Công ty TNHH Thực phẩm Hùng Hậu với vốn điều lệ 60 tỉ đồng.

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu tiền thân là Công ty Cổ phần Thủy sản số 1. Từ ngày 1/6/2015, được đổi tên thành SJ1 với lĩnh vực kinh doanh được mở rộng.

Hiện tại, cổ phiếu SJ1 đang giao dịch quanh mức 16.500 đồng/cổ phiếu. Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành là 10.454.361. Giá trị vốn hóa của SJ1 trên thị trường chứng khoán là 172,5 tỉ đồng.

NGUYỄN DUY

 
Ý kiến bạn đọc (0)