Chỉ định nhà đầu tư cải tạo chung cư cũ

Thứ sáu, 09/12/2016 | 03:06

Liên quan đến chương trình cải tạo chung cư cũ trên địa bàn TP.HCM, Thủ tướng vừa có hàng loạt quyết định tạo cơ chế đặc thù cho TP.

arrayContent_title

Cụ thể, Thủ tướng đã đồng ý cho TP phân cấp cho UBND cấp quận, huyện thực hiện việc kiểm định, thẩm định, phê duyệt phương án tháo dỡ nhà chung cư bị hư hỏng nặng, nguy hiểm.

UBND TP cũng được áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư đối với các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ đang trong tình trạng hư hỏng nặng, cấp độ cực kỳ nguy hiểm, có nguy cơ sập đổ trong thời gian ngắn với điều kiện phải đảm bảo lựa chọn được nhà đầu tư có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện dự án khả thi, an toàn và hiệu quả cao nhất; Chủ tịch UBND TP quyết định theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND TP chủ trì, phối hợp xây dựng đề án phân cấp, ủy quyền cụ thể, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.Hiện trên địa bàn TP có 474 chung cư xây dựng trước năm 1975, trong đó 44 chung cư hư hỏng nặng, xếp loại cấp độ nguy hiểm cao nhất.

Theo ĐÌNH SƠN (Thanh niên)

 
Ý kiến bạn đọc (0)